Contact Me

T BANDATMAU.COM - Cửa hàng chuyên cung cấp các loại đất màu trồng cây, trồng hoa, trồng rau.Đất màu sạch nhiều dinh dưỡng, khai thác tại bãi phù sa sông Hồng
Hotline: 0976 724 594
Email: vietlinh.cp@gmail.com
Website: https://bandatmau.com/
Địa chỉ: Số 17 Đường Hồng Hà, Ba Đình, Hà Nội
#Bandatmau #bandamautrongcay #datsach #datphusa #dathit